W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Mogilnie
 http://www.bip.gov.pl/

Informacja o sposobie składania skarg i wniosków

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują:
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) – Rozdział 5a (art. 41a-41e).
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 16.05.2012r., poz. 524), które określa szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sadów powszechnych.
 
Organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku:

Właściwy organ określa art. 41b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z treścią art. 41b § 1 organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu jest prezes sądu.
 
 
Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.
 
Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  • na piśmie na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Mogilnie, ul. Sądowa 21 88-300 Mogilnie,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: administracja@mogilno.sr.gov.pl,
  • ustnie lub pisemnie w Sekretariacie Prezesa Sądu.
 
Termin załatwienia skargi lub wniosku:

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi lub wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.
 
Zasady przyjmowania interesantów w ramach skarg i wniosków:

Prezes Sądu przyjmuje interesantów w budynku Sądu Rejonowego  w Mogilnie przy ul. Sądowej 21 (pokój nr 12, parter) w każdy wtorek w godz. 9.00 – 14.00 w zakresie dotyczącym wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądu, związanego z wykonywaniem zadań przez sędziów, referendarzy oraz asystentów sędziów z wyłączeniem dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, co do spraw rozpoznawanych w Wydziałach Sądu Rejonowego w Mogilnie, Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Mogilnie oraz w zakresie nadzoru nad działalnością Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie.

Powiadom znajomego