Lista sędziów  Sądu Rejonowego w Mogilnie

SSR JAROSŁAW OPASIŃSKI  
- II Wydział Karny

SSR BEATA SZYMAŃSKA - II Wydział Karny
SSR JUSTYNA MAZUREK - LISIECKA - III Wydział Rodzinny i Nieletnich
SSR KAROLINA PAWLIK - I Wydział Cywilny
SSR DANIEL SOBOCIŃSKI - I Wydział Cywilny / II Wydział Karny

Lista referendarzy Sądu Rejonowego w Mogilnie

IZABELA PUK - IV Wydział Ksiąg Wieczystych
PAULINA PIETRZAK-BIEGAŁA -I Wydział Cywilny
LUCYNA POTRZEBOWSKA - I Wydział Cywilny/IV Wydział Ksiąg WieczystychZałączniki:

Podział czynności sędziów i referendarzy na 2020 rok.
Podział czynności sędziów i referendarzy od 16.03. 2020 rok.
Podział czynności kardy sędziowskiej i referendarskiej SR w Mogilnie na 2021 rok