W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Mogilnie
 http://www.bip.gov.pl/

Zarządzenie w spr. ograniczenia dostepu do Sądu Rejonowego w Mogilnie


                                                                            Mogilno, dnia 13 marca 2020 r.

A.0122.11.2020

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Mogilnie
z dnia 13 marca 2020 r

 

Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1 i 54 § 2 ustawy z 27 lipca 2020 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. – Dz. U. 2020.365) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 t.j) w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020.325) i art. 207 § 1 Kodeksu Pracy (Dz. U. 2019.1040 t.j)


                                                                                Zarządzam

        w okresie o 13 marca 2020 do 31 marca 2020 r.
   § 1

 Ograniczenie dostępu do Sądu Rejonowego w Mogilnie poprzez umożliwienie wstępu do budynku Sądu jedynie osobom wezwanym lub zawiadomionym, bez udziału osób, których stawiennictwo nie jest niezbędne. Decyzja w zakresie dopuszczenia innych osób na rozprawę należy do Przewodniczącego składu orzekającego.

                                                                                            § 2

Zaprzestanie obsługi interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego w Mogilnie.

                                                                                            § 3

Wstrzymuje osobiste przyjmowanie interesantów we wszystkich sekretariatach Wydziałów Sądu w terminie od  13 marca 2020 do 31 marca 2020 z odesłaniem do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną.

                                                                                             § 4

Ograniczenie wizyt w terenie kuratorów sądowych do niezbędnego minimum, w tym także o ograniczeniu zlecenia wywiadów środowiskowych, a w uzasadnionych przypadkach możliwości odstąpienia przez kuratorów sądowych od czynności służbowych w ramach pracy terenowej i przyjmowania interesantów w siedzibach ZKSS.

                                                                                             § 5

Ograniczenie dostępu do Czytelni akt ksiąg wieczystych i akt Sądu Rejonowego w Mogilnie do spraw pilnych,  nieobjętych znoszeniem wokand.

                                                                                             § 6

Wprowadzenie zasady telefonicznego informowania Prezesa Sądu Rejonowego lub Dyrektora Sądu Okręgowego o zamiarze powrotu do pracy  po okresie nieobecności, w sytuacjach wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia określonego w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.

    § 7

Odwołać w okres od 13.03.2020 do 31.03.2020 umówione wcześniej wizyty podopiecznych Kuratorów Sądowych – nowe terminy ustalić telefonicznie.

                                                                                           § 8

Upoważniam pracowników ochrony budynku do decydowania o wejściu  osób podejrzanych zarażeniem choroba zakaźną – ochrona uniemożliwia wejście na teren obiektu.

                                                                                           § 9

Zamknięcie kasy gotówkowej, wszelkiego rodzaju opłat można dokonać w formie bezgotówkowej za pośrednictwem elektronicznej bankowości.

                                                                                          § 10

Godziny urzędowania sądu: od poniedziałku do piątku w godz. do 7.30 do 15.30 – zniesienie dyżurów w poniedziałki od godz. 15.30 do 18.00

                                                                                          § 11

Ograniczenie funkcjonowanie Biura Podawczego poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej( z zaleceniem możliwości składania pism i wniosków drogą pocztową)

                                                                                         § 12

Wyznaczam dyżury Sędziów, polegające na obecności co najmniej jednego sędziego w budynku Sądu w dniach i godzinach urzędowania Sądu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                                   /Prezes SR w Mogilnie/

                                                                                   / SSR Daniel Sobociński/

Powiadom znajomego