Lista sędziów  Sądu Rejonowego w Mogilnie

SSR JAROSŁAW OPASIŃSKI  
- II Wydział Karny / IV Wydział Ksiąg Wieczystych

SSR BEATA SZYMAŃSKA - II Wydział Karny
SSR JUSTYNA MAZUREK - LISIECKA - III Wydział Rodzinny i Nieletnich
SSR KAROLINA PAWLIK - I Wydział Cywilny
SSR DANIEL SOBOCIŃSKI - I Wydział Cywilny / II Wydział Karny

Lista referendarzy Sądu Rejonowego w Mogilnie

IZABELA PUK - IV Wydział Ksiąg Wieczystych
PAULINA PIETRZAK-BIEGAŁA -I Wydział Cywilny


Załączniki:

Podział czynności kadry sędziowskiej i referendarskiej Sądu Rejonowego w Mogilnie na rok 2017
Zmiana podziału czynności sędziów i referendarzy od 1 lutego 2017 r.
Zmiana podziału czynności sędziów i referendarzy od 22 maja 2017 r.
Podział czynności kadry sędziowskiej i referendarskiej Sądu Rejonowego w Mogilnie na rok 2018
Zmiana podziału czynności sędziów i referendarzy od 16.04.2018 r.
Zmiana podziału czynności sędziów i referendarzy
Zmiana podziału czynności sędziów i referendarzy