Sąd Rejonowy w Mogilnie
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 
ul. Sądowa 21, 88-300 Mogilno
                                          
Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej - tel. 052 315 97 61
  

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

dyżur:       
tel. 
adres email: kuratorzy@mogilno.sr.gov.pl

Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych
(do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych)


Kurator Specjalista - Jakub Nowak
dyżur: wtorek, czwartek    
p. 26, tel. 52 315 97 52
 
Kurator Specjalista - Magdalena Zaremba-Szymiczek 
dyżur: wtorek, czwartek    
p. 25, tel. 52 315 97 54


Kurator Specjalista - Małgorzata Rogalska  
dyżur: poniedziałek, środa
p. 24, tel. 52 315 97 50


Kurator Zawodowy - Jolanta Zimnol
dyżur: środa, piątek
p. 24, tel. 52 315 97 54


Kuratorzy Zawodowi dla Nieletnich
(do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich) 

  
Kurator Specjalista - Jadwiga Kopińska
dyżur: poniedziałek, środa  
p. 25, tel. 52 315 97 54
 
Kurator Specjalista - Agnieszka Basińska
dyżur: wtorek, czwartek  
p. 24, tel. 52 315 97 50

Kurator Specjalista- Jolanta Stegienda-Wołek   
dyżur: wtorek, piątek 
p. 24, tel. 52 315 97 50
  
Kurator Zawodowy - Joanna Praczyk
dyżur: środa, piątek
p. 24, tel. 52 315 97 50