Struktura organizacyjna 
Sądu Rejonowego w Mogilnie
Organy Sądu : Prezes Sądu -  SSR Jarosław Opasiński
p. 12, tel. 52 315 97 34, tel./fax 52 315 97 10
Administracja : Kierownik Oddziału Administracyjnego - Jolanta Zimnol     
p. 12, tel. 52 315 97 34,  tel./fax 52 315 97 10 
Księgowość : Renata Woźniak
p. 12, tel. 52 315 97 34, tel./fax 52 315 97 34
I Wydział Cywilny :
Przewodniczący Wydziału - SSR Karolina Pawlik
Kierownik sekretariatu - Izabela Sobczyk
p. 13, tel. 52 315 97 08
II Wydział Karny :
Przewodniczący Wydziału - SSR Beata Szymańska
Kierownik sekretariatu - Iwona Hajduk
p. 17, tel. 52 315 97 45

Ewidencja Należności Sądowych - Małgorzata Sykut
p. 8, tel.  52 315 97 48
III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
Przewodniczący Wydziału - SSR Justyna Mazurek - Lisiecka
Kierownik sekretariatu - Katarzyna Holak
p. 11, tel. 52 315 97 47
IV Wydział Ksiąg Wieczystych:
Przewodniczący Wydziału - SSR Jarosław Opasiński
Kierownik sekretariatu - Paweł Lukstaedt
p. 3, tel. 52 315 97 07
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Mogilnie  
Kierownik Zespołu - Jakub Nowak
p. 26, tel. 52 315 97 52