Struktura organizacyjna 
Sądu Rejonowego w Mogilnie

Organy Sądu : Prezes Sądu -  SSR Daniel Sobociński
p. 12, tel. 52 315 97 34, tel./fax 52 315 97 10

Administracja : Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej - Renata Woźniak    
p. 12, tel. 52 315 97 34,  tel./fax 52 315 97 10 

Księgowość : Magdalena Dłutkowska
p. 12, tel. 52 315 97 34, tel./fax 52 315 97 34

I Wydział Cywilny :
Przewodniczący Wydziału - SSR Daniel Sobociński
Kierownik sekretariatu - Emilia Nowak
p. 2-3, tel. 52 315 97 08
adres mailowy: cywilny@mogilno.sr.gov.pl
II Wydział Karny :
Przewodniczący Wydziału - SSR Jarosław Opasiński
Kierownik sekretariatu - Iwona Hajduk
p. 17, tel. 52 315 97 45
adres mailowy: karny@mogilno.sr.gov.pl

Ewidencja Należności Sądowych - Małgorzata Sykut
p. 8, tel.  52 315 97 48

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
Przewodniczący Wydziału - SSR Justyna Mazurek - Lisiecka
Kierownik sekretariatu - Katarzyna Holak
p. 13, tel. 52 315 97 47
adres mailowy: rodzinny@mogilno.sr.gov.pl
IV Wydział Ksiąg Wieczystych:
Przewodniczący Wydziału - Referendarz Izabela Puk
Kierownik sekretariatu - Paweł Lukstaedt
p. 4-5 tel. 52 315 97 07

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Mogilnie  
Kierownik Zespołu - Jakub Nowak
p. 26, tel. 52 315 97 52
adres mailowy: kuratorzy@mogilno.sr.gov.pl