W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Mogilnie
 http://www.bip.gov.pl/

Sposób przyjmowania oraz załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw, prowadzenie rejestrów, ewidencji i archiwów oraz udostępnianie danych w nich zawartych określają następujące przepisy:

  • Ustawa  z dnia  27.VII.2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych   (Dz. U. Nr 98, poz.  1070 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia  05.VIII.2010 r.  O ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)          
  • Ustawa z dnia  29.VIII.1997 r.  O ochronie danych osobowych
    (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)
  • Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.II.2007 r.
    "Regulamin urzędowania sądów powszechnych"
    (Dz. U. Nr 38, poz.249)
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.XII.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji  sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22)

Czynności sądowe

Czynności sądowe Komórki organizacyjne
Przyjęcie pisma wszczynającego sprawę (wpływ korespondencji do sądu) Biuro Podawcze 
Rozdział na poszczególne wydziały (przydzielenie nowo wpływających spraw dla odpowiednich wydziałów w sądzie) Biuro Podawcze
Przystawianie pieczęci wpływu (prezentat - posiada oznaczenie sądu i datę) Biuro Podawcze 
Odnotowanie w kontrolce nadanych przesyłek (wpisywanie w kolejności wpływu) Biuro Podawcze
Przedstawienie pisma Przewodniczącemu Wydziału Kierownik Wydziału lub upoważniony sekretarz sądowy
Wydanie zarządzenia o zarejestrowaniu sprawy Przewodniczący Wydziału
Nadanie symbolu (numeryczne oznaczenie rodzaju i charakteru sprawy np. 004 oznacza sprawę o rozwód) i sygnatury sprawy (cyfra rzymska oznaczająca wydział, numer porządkowy, pod którym sprawa została wpisana oraz dwie ostatnie cyfry roku np. I C.145/03) Przewodniczący Wydziału
Przydział do decernatu (inaczej referat, zakres czynności sędziego) sędziego Przewodniczący Wydziału
Zarejestrowanie w repertorium i w skorowidzu (urządzenia ewidencyjne służące do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw itp.) Sekretarz sądowy
Zakładanie akt sprawy (w okładce sporządzonej wg. ustalonego wzoru, oznaczonej sygnaturą, datą założenia, stronami procesu i rodzajem sprawy, widnieje na niej także informacja o ilościach posiedzeń i referacie sędziego) i rozpoczęcie postępowania Sekretarz sądowy
Dołączanie pism procesowych w toku postępowania Sekretarz sądowy
Wyznaczanie terminów rozpraw Sędzia
Wydanie orzeczenia kończącego sprawę Sędzia
Nadanie kwalifikacji archiwalnej Sędzia
Przekazanie akt do archiwum Sądu Kierownik Wydziału

Powiadom znajomego